Pikapäevarühm

Pikapäevarühma õpetajad:

Helen Bristol
helen.bristol@nissikool.ee, tel:

Terje Rand
terje.rand@nissikool.ee

Pikapäevarühma vastuvõtmise avalduse vormistamine läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO

Pikapäevarühma tunniplaan alates 2. septembrist 2021

Esmaspäev

 • 12.30-13.15 – mängutund õues (vihmase ilma korral klassis)
 • 13.25-14.10 – õppetund
 • 14.20-15.05 – käeline tegevus

Teisipäev

 • 12.30-13.15 – käeline tegevus
 • 13.25-14.10 – õppetund
 • 14.20-15.05 – mängutund õues (vihmase ilma korral klassis)

Kolmapäev

 • 12.30-13.15 – mängutund õues (vihmase ilma korral klassis)
 • 13.25-14.10 – käeline tegevus
 • 14.20-15.05 – õppetund

Neljapäev

 • 12.30-13.15 – mängutund õues (vihmase ilma korral klassis)
 • 13.25-14.10 – õppetund
 • 14.20-15.05 – käeline tegevus
 • 15.15-16.00 – lauamängud

Reede

 • 12.30-13.15 – TV
 • 13.25-14.10 – mängutund õues (vihmase ilma korral klassis)

Pikapäevarühm ja selle moodustamine

Nissi Põhikooli pikapäevarühm 1.-3. klassi õpilastele moodustub lapsevanema soovil ja vallavalitsuse nõusolekul.

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele:

 1. tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel,
 2. tuge koduste õpiülesannete täitmisel,
 3. pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ja huvide arendamises.

Pikapäevarühma suurus on 1.- 3. klassis kuni 24 õpilast.

Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine

 1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
 2. Pikapäevarühma moodustamisel eelistatakse koolibussi kasutavaid õpilasi ja esimese klassi õpilasi (juhul kui laps viibib pärast kooli järelvalveta kodus).
 3. Lapsevanem võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks kuni 7. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.
 4. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja lapsevanema avalduse alusel.
 5. Lapse sagedase puudumise ja kodukorra pideva rikkumise korral arvatakse laps pikapäevarühmast välja. Sellest teavitatakse lapsevanemat.

Pikapäevarühma töökorraldus

Saue Vallavalitsuse korralduse alusel on kehtestatud Nissi Põhikooli pikapäevarühma hinnaks ühele õpilasele 3 eurot kuus.

Pikapäevarühm töötab:

 • Esmaspäev 12.30-15.05
 • Teisipäev 12.30-15.05
 • Kolmapäev 12.30-15.05
 • Neljapäev 12.30-15.05
 • Reede 12.30-14.10

Pikapäevarühma kodukord

2020/2021. õppeaastal on Nissi Põhikoolis pikapäevarühma osalustasu 3 eurot kuus. Osalustasu kasutab kool käelise tegevuse materjalide ja mängude ostmiseks. Saue Vallavalitsus esitab teile arve, mis tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks. Arved esitatakse teile 2 korda õppeaasta jooksul. Oktoobris tuleb arve esimese nelja kuu eest (september-detsember 2021) ja veebruaris arve järgneva viie kuu eest (jaanuar-mai 2022). Seetõttu on oluline, et avaldusel oleks kehtiv meili aadress. Selgitusse kirjutada Nissi kooli pikapäevarühma osalustasu, kalendrikuu nimetus (nt september 2021), õpilase nimi ja klass.

 1. Lapsed on pikapäevarühmas kella 12.30-st kuni 15.05.
 2. Puudumise korral esitada eelnevalt lapsevanema kirjalik tõend pikapäevarühma õpetajale. Suuline teatis ei kehti!
 3. Kuigi pikapäevarühmas tehakse koduseid ülesandeid, lasub vastutus nende täitmise ja õigsuse eest lapsevanemal.
 4. Lapse sagedase puudumise ja kodukorra pideva rikkumise korral arvatakse laps pikapäevarühmast välja.
 5. Soovitame pikapäevarühma panna laps, kellel tõesti puudub kodune järelevalve.
 6. Pikapäevarühmas toimuvad tunnid pikapäevarühma tunniplaani alusel.
 7. Pikapäevarühma laste arv on piiratud, maksimaalne õpilaste arv rühmas on 24 õpilast.
 8. Pikapäevarühma söögivahetund on kell 14.10. Palun panna toidupakk kaasa!