Pikapäevarühm

Pikapäevarühma õpetaja
Terje Rand
terje.rand@nissikool.ee

 

Pikapäevarühma vastuvõtmise avaldus – Lae alla doc-fail.

Täidetud avaldus saatke kooli klassijuhataja kätte. Digitaalselt täidetud avaldused saatke klassijuhataja meiliaadressile (õpetajate kontaktandmed).

 

Pikapäevarühma tunniplaan alates 4. septembrist 2017

Esmaspäev

 • 12.30 – 13.15 – tubased mängud
 • 13.25 – 14.10 – õppetund
 • 14.20 – 15.05 – arvutikasutus

Teisipäev

 • 12.30 – 13.15 – tubased mängud
 • 13.25 – 14.10 – õppetund
 • 14.20 – 15.05 – saal/õu

Kolmapäev

 • 12.30 – 13.15 – käeline tegevus
 • 13.25 – 14.10 – õppetund
 • 14.20 – 15.05 – lauamängud

Neljapäev

 • 12.30 – 13.15 – tubased mängud
 • 13.25 – 14.10 – õppetund
 • 14.20 – 15.05 – arvutikasutus

Reede

 • 12.30 – 13.15 – TV
 • 13.25 – 14.10 – tubased mängud / õues

 

Pikapäevarühm ja selle moodustamine

Nissi Põhikooli pikapäevarühm 1.-4. klassi õpilastele moodustub lapsevanema soovil ja vallavalitsuse nõusolekul.

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele :

 1. tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel,
 2. tuge koduste õpiülesannete täitmisel,
 3. pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses,
 4. huvide arendamisel.

Pikapäevarühma suurus on 1.- 4. klassis kuni 24 õpilast.

Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine

 1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
 2. Lapsevanem võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks kuni 7. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.
 3. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja lapsevanema avalduse alusel.
 4. Lapse sagedase puudumise ja kodukorra pideva rikkumise korral arvatakse laps pikapäevarühmast välja. Sellest teavitatakse lapsevanemat.

Pikapäevarühma töökorraldus

Nissi Vallavalitsuse 6. septembri 2016 korralduse nr 290 alusel on kehtestatud Nissi Põhikooli pikapäevarühma hinnaks ühele õpilasele 3 eurot kuus.

Pikapäevarühm töötab:

 • Esmaspäev 12.30-15.05
 • Teisipäev 12.30-15.05
 • Kolmapäev 12.30-16.00
 • Neljapäev 12.30-15.05
 • Reede 12.30-14.10

Pikapäevarühma kodukord

2017/2018. õppeaastal on Nissi Põhikoolis pikapäevarühma osalustasu 3 eurot kuus. Osalustasu kasutab kool käelise tegevuse materjalide ja mängude ostmiseks. Nissi Vallavalitsus esitab arve, mis tuleb lapsevanemal tasuda iga kalendrikuu 10. kuupäevaks Nissi valla arvelduskontole. Saaja: Nissi Vallavalitsus, SEB Pank : EE 731010002018909000,

Swedbank: EE76220022103502780. Selgitusse kirjutada: Nissi kooli pikapäevarühma osalustasu, kalendrikuu nimetus (nt september 2017), õpilase nimi.

 

 1. Lapsed on pikapäevarühmas kella 12.30-st kuni 15.05. Trennipäevadel kuni 16.00.
 2. Puudumise korral esitada eelnevalt lapsevanema tõend eKooli, erandkorras päevikusse või paberile), mille alusel laps vabastatakse pikapäevarühmast. Suuline teatis ei kehti!
 3. Kuigi pikapäevarühmas tehakse koduseid ülesandeid, lasub vastutus nende täitmise ja õigsuse eest lapsevanemal.
 4. Lapse sagedase puudumise ja kodukorra pideva rikkumise korral arvatakse laps pikapäevarühmast välja.
 5. Soovitame pikapäevarühma panna laps, kellel tõesti puudub kodune järelevalve, sest väike laps väsib pikast koolipäevast.
 6. Pikapäevarühmas toimuvad tunnid tunniplaani alusel.
 7. Pikapäevarühma laste arv on piiratud, maksimaalne õpilaste arv rühmas on 24 õpilast.
 8. Pikapäevarühma söögivahetund on kell 14.10. Palun panna toidupakk kaasa!