Pikapäevarühm

Pikapäevarühma õpetajad:

Helen Bristol
helen.bristol@nissikool.ee, tel:

Pikapäevarühma vastuvõtmise avalduse vormistamine läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO

Pikapäevarühma tunniplaan alates 2. septembrist 2023

Esmaspäev

 • 13.00-13.45 – mängutund
 • 13.55-14.40 – õppetund
 • 14.50-15.35 – käeline tegevus

Teisipäev

 • 13.00-13.45 – käeline tegevus
 • 13.55-14.40 – õppetund
 • 14.50-15.35 – mängutund

Kolmapäev

 • 13.00-13.45 – mängutund
 • 13.55-14.40 – käeline tegevus
 • 14.50-15.35 – õppetund

Neljapäev

 • 13.00-13.45 – mängutund
 • 13.55-14.40 – õppetund
 • 14.50-15.35 – käeline tegevus
 • 15.15-16.00 – lauamängud

Reede

 • 13.00-13.45 – TV
 • 13.55-14.40 – mängutund

Pikapäevarühm ja selle moodustamine

Nissi Põhikooli pikapäevarühm 1.-3. klassi õpilastele moodustub lapsevanema soovil ja vallavalitsuse nõusolekul.

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele:

 1. tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel,
 2. tuge koduste õpiülesannete täitmisel,
 3. pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ja huvide arendamises.

Pikapäevarühma suurus on 1.- 3. klassis kuni 24 õpilast.

Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine

 1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
 2. Pikapäevarühma moodustamisel eelistatakse koolibussi kasutavaid õpilasi ja esimese klassi õpilasi (juhul kui laps viibib pärast kooli järelvalveta kodus).
 3. Lapsevanem võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks kuni 15. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.
 4. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja lapsevanema avalduse alusel.
 5. Lapse sagedase puudumise ja kodukorra pideva rikkumise korral arvatakse laps pikapäevarühmast välja. Sellest teavitatakse lapsevanemat.

Pikapäevarühma töökorraldus

Saue Vallavalitsuse korralduse alusel on kehtestatud Nissi Põhikooli pikapäevarühma hinnaks ühele õpilasele 3 eurot kuus.

Pikapäevarühm töötab:

 • Esmaspäev 13.00-15.35
 • Teisipäev 13.00-15.35
 • Kolmapäev 13.00-15.35
 • Neljapäev 13.00-15.35
 • Reede 13.00-14.40

Pikapäevarühma kodukord

 1. Lapsed on pikapäevarühmas kella 13.00-st kuni 15.35.
 2. Puudumise korral esitada eelnevalt lapsevanema kirjalik tõend pikapäevarühma õpetajale. Suuline teatis ei kehti!
 3. Kuigi pikapäevarühmas tehakse koduseid ülesandeid, lasub vastutus nende täitmise ja õigsuse eest lapsevanemal.
 4. Lapse sagedase puudumise ja kodukorra pideva rikkumise korral arvatakse laps pikapäevarühmast välja.
 5. Soovitame pikapäevarühma panna laps, kellel tõesti puudub kodune järelevalve.
 6. Pikapäevarühmas toimuvad tunnid pikapäevarühma tunniplaani alusel.
 7. Pikapäevarühma laste arv on piiratud, maksimaalne õpilaste arv rühmas on 24 õpilast.
 8. Pikapäevarühma söögivahetund on kell 13.00. Palun panna toidupakk kaasa!