Koolielu korraldus alates 14. detsembrist

Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku piiramiseks 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Lähtuvalt kehtivatest piirangutest on Nissi Põhikoolis õppetöös ja huvitegevuses mitmesugused ümberkorraldused.

  • 14.-22. detsembrini toimub õppetöö e-õppe vormis ehk nn distantsõppes.
  • 23. detsember – 10. jaanuar on koolivaheaeg.
  • Alates 11. jaanuarist toimub õppetöö tavapärases vormis, v.a juhul kui valitsus otsustab piirangutega jätkata. Info selle kohta paneme eKooli hiljemalt 8. jaanuari lõunaks.

14. detsembrist kuni koolivaheaja lõpuni huviharidust koolis ei toimu. Erandiks on kergejõustiku trennid, mis toimuvad kolmapäeviti ja reedeti õues kuni 10 liikmelistes gruppides õues. Algusaeg K 14.30 ja reedeti 14.00.

Koolibuss sõidab kuni vaheaja alguseni.


Olulised kontaktid

  • Üldiste koolikorralduslike või õppetöö korralduslike küsimuste puhul saab pöörduda kooli sekretäri poole kool@nissikool.ee.
  • Konkreetsete õppetööd puudutavate küsimuste puhul pöörduda otse aineõpetajate poole. Aineõpetajate meiliaadressid on leitavad siit.
  • IT-alaste küsimuste ja probleemide korral saab pöörduda kooli haridustehnoloogi poole reelika.vali@nissikool.ee.
  • Tugispetsialistide kontaktid on leitavad siit.

Kogu ülevaate e-õppe korralduse ja koolielu muudatuste kohta oleme nii vanematele kui õpilastele edastanud eKooli. Püüame säilitada nii kooli kui kodu poolt rahulikku meelt ning anname üheskoos endast parima.

Rahulikku meelt ja ilusat pühadeootust!
Kooli juhtkond