Haridusprogramm “Ettevõtlik kool”

Nissi Põhikool on võtnud suuna edendada koolis ettevõtlikku õpet ning parandada seeläbi nii hariduse kvaliteeti kui noorte edukust hilisemas elus.

Eile osales kooli juhtkond, õpetajad, koolipidaja esindaja, hoolekogu liikmed ning õpilasesinduse liikmed haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” baaskoolitusel, mis tutvustas ettevõtlikku õppe olemust ja olulisust.