Logopeed

Logopeedilise õpiabi tunde annab õpetaja Liivi Tammemäe.

Kontakt: liivi.tammemäe@nissikool.ee

Logopeedilise õpiabi tunnid on kooli poolt pakutavad rühmatunnid väikestes gruppides, kus keskendutakse tuge vajavate õpilastega häälikuanalüüsile, lugemisoskusele ja õigekirjale.

Individuaalset logopeedilist teraapiat ja hindamist rühmatundides ei pakuta. Nende teenuste täpsema sisu ja võimalustega saab tutvuda nt Logopeedia Kliiniku kodulehel.