Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog
Kaidi Väät
Tel 5866 9397
kaidi.vaat [ät] sauevald.ee

Sotsiaalpedagoog on Nissi Põhikoolis teisipäeviti.


Sotsiaalpedagoogi ülesanded

 1. Lastele ja noortele sotsiaalsete oskuste õpetamine ning nende oskuste parendamine.
 2. Huvi tekitamine õppijates ning eduelamuse tagamine (nt õpimotivatsioon, enesehinnang).
 3. Erinevate sotsiaalsete- ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine; tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine pedagoogiliste vahenditega nii individuaal- kui ka võrgustikutöös.
 4. Vaimselt ja füüsiliselt turvalise, õppimist ja õpilase arengut toetava õpikeskkonna loomine.
 5. Koostöö õpilaste, vanemate, kolleegide ja kõikide teiste huvipooltega.
 6. Koolikohustust eiravate õpilaste toetamine ja sobilike lahenduste leidmine õpilase koolitöös osalemise tagamiseks.
 7. Konfliktide ennetamine ja lahendamine õpilaste ja õpetajate vahel;
 8. Konfliktide ennetamine ja lahendamine õpilaste vahel, kiusamise ja tõrjutuse vähendamine.
 9. Nõustamise võimaldamine lastele ja noortele, õpetajatele ja vanematele kindlaks määratud ajal.
 10. Laste ja noorte tervisliku seisundi jälgimine ja vajadusel konsulteerimine kooli meditsiinitöötajaga, erialaspetsialistidega ja/või valla töötajatega (sh lastekaitsega).
 11. Ettepanekute tegemine valla ja/või kooli juhtkonnale õpilaste tunnustamiseks või mõjutamiseks.