Füüsika õpihuvilaagris tutvuti optika ja akustikaga

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas sel aastal haridusvaldkonda lisaraha, millest osa oli mõeldud õpihuvi laagrite korraldamiseks. Õpihuvi laagrite eesmärgiks seati õppijate õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi kujundamise toetamine.

Oktoobris ja novembris toimus kolmel sügisesel laupäeval Nissi koolis füüsika õpihuvilaager. Noored füüsikahuvilised uurisid optika ja akustikaga seotud nähtusi ning püüdsid mõista teooriat selle ümber. Laagri korraldanud Nissi kooli füüsika- ja keemiaõpetaja Ruth Rumaski sõnul oli laager mõeldud eeskätt 9. klassi õpilastele, kel jäi möödunud aastal distantsõppes suur osa optika ja akustika teemadest füüsikatunnis käsitlemata või kel tuli teemade õppimisel leppida kuiva teooriaga. Huvilisi leidus ka 8. klassi õpilaste seas, kes käesoleval õppeaastal füüsika õppimisega alles alustasid.

Kolme päeva jooksul sai valguse ja heliga palju põnevat korda saadetud: purustati laseriga õhupalle, ehitati fotoaparaadile kanalisatsioonitorudest objektiive, lahati seasilmi, loodi heliga kunsti, pandi valgus tantsima ja hulgaliselt muudki põnevat.

8. klassi õpilase Anna arvates oli parim osa laagrist hästi huvitavad ja elulised katsed: “Nägin kuidas õpetaja räägitud teooria päris elus toimib ja see oli põnev!” 9. klassi Liisbet ja Elenor kinnitasid sama. “Laager oli väga äge! Saime nii palju uusi teadmisi ja kogemusi. Nägime seoseid teooria ja praktika vahel ning füüsika sai palju selgemaks,” kinnitasid tüdrukud.