Iseseisva õppija päevad

Sel poolaastal on Nissi Põhikoolis iseseisva õppija päevad kõikidele klassidele:

  • 20. märts (va. 9. klass-proovieksam eesti keeles),
  • 19. aprill (va. 7 ja 8 klass-loovtöö kaitsmine ja protsessi jälgimine ja 9. klass-proovieksam matemaatikas)
  • 16. mai

Iseseisva õppija päeva eesmärgiks on toetada õpilaste arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks ning anda kooli meeskonnale aega töötada õppekava uuendamiseks vajalike ülesannetega. 

Iseseisva õppija päevadel koolis kontakttunde ei toimu. Õpilased teevad õppetööd kodus õpetajate poolt varem antud juhiste alusel. Samad juhised tulevad õpilasele ka eKooli iseseisva õppija päeval hiljemalt kell 9.00. Iseseisva õppija päevad on kohustuslikud õppepäevad, mille täpsema ajakava saab iga õpilane ise disainida, kuid kõik õppeülesanded on täitmiseks õpetaja antud tähtajaks.

Iseseisva õppija päevadel ei toimu järelevastamisklassi ega aineõpetajate konsultatsioonitunde, v.a kui pole kokku lepitud teisiti. Toitlustust neil päevadel koolis pakutakse ainult nendele klassidele, kes viibivad koolimajas (20.03 ja 19.04). Ülejäänud klasside õpilased saavad toidupaki iseseisva õppija päevale eelneval päeval.