Silt: liikumakutsuvkool

Liikuma kutsuvad tegevused ainetundides

Tänu programmiga Liikuma Kutsuv Kool liitumisele oleme analüüsinud ja täiendanud laste liikumisvõimalusi vahetundides. Kuid ka ainetundidesse saab liikumise abil vaheldust tuua ning seeläbi laste kehalist aktiivsust kasvatada. Õpetaja Ingrid osales hiljuti Liikuma Kutsuva Kooli koolitusel ning võttis värskelt nopitud ideed kohe kasutusele.

Koridori seintel olid ainetunniga seotud ja erinevate värvidega tähistatud ülesanded. Õpilastel tuli gruppides ülesanded õiges järjekorras üles leida ja ära lahendada. Tööd tehti rõõmu ja õhinaga.

Õpilastest mängujuhid viivad läbi aktiivseid vahetunde

Liikuma Kutsuva Kooli programmi raames käisid kolm 6.-8. klassi õpilast aktiivsete vahetundide mängujuhtide koolitusel. Aktiivsed vahetunnid aitavad suurendada õpilaste kehalist aktiivsust koolipäeva jooksul. Samuti võivad organiseeritud aktiivsed vahetunnid mõjuda hästi õpilaste sotsiaalsetele suhetele – kiusamist aitavad vähendada ning konflikte ennetada eelkõige organiseeritud aktiivse vahetunni tegevused, mida võib mõtestatult läbi viia näiteks õpetaja või õpilasest mängujuht.

Õpilasest mängujuhtidel on vajalikud oskused ja teadmised korraldamaks kaas­õpilastele näiteks pikapäevarühmas või vahetunnis liikumismänge. Enda ja kaasõpilaste liikumisaktiivsuse suurendamisele aitavad mängujuhid muuta koolipäevi põnevamaks õpetajate koormust oluliselt kasvatamata.

Meie koolis on igal kolmapäeval üks vahetund, kus mängujuhid õpilastele tegevusi korraldavad. Tänaseks on toimunud juba 2 vahetundi. Mängujuhid on oma tegevuseha igati tublisti toime tulnud. Osalejate hulk on olnud suur ja  tagasiside väga positiivne.