Kuu: november 2016

Nissi Põhikool keskendub elulisele ja kaasavale õppele

Nissi Põhikooli koolipereNovembri lõpus toimus Tartus Huvitava Kooli sügiskonverents “Õppimise ruum”, kus räägiti õppekeskkonnast kui õppimise ja õpetamise taustsüsteemist, mis arendab ja motiveerib kõiki osalisi. Lisaks arutati, kuidas õppekeskkonna eri aspektid mõjutavad üksteist ning toetavad õpetamist, õppimist ja arengut. Ühes paralleellsessioonis osales ka Nissi Põhikool. Koos Tapa Gümnaasiumi ja Tartu Miina Härma Gümnaasiumiga räägiti sellest, millist rolli mängivad õpilased koolikultuuri ja õppekeskkonna kujundajatena. Töötoas tõid näiteid ka Nissi kooli õpilased Marcus (5. klass), Ott ja Oliver (8. klass) ning Katrin (9. klass).

Huvitava kooli algatusest saab pikemalt lugeda Huvitava Kooli blogist. Allpool aga nende blogis ilmunud Nissi kooli tutvustav artikkel.


Nissi Põhikooli eripäraks ja tugevuseks on see, et oleme optimaalse õpilaste arvuga kogukonna kool väikeses maakohas. Kooli eesmärgiks on see, et õppimine ja õpetamine oleks arendav, huvitav ning pakuks piisavat akadeemilist pingutust. Töötoas räägime sellest, kuidas kaasame õpilasi ja lapsevanemaid meie igapäevasesse kooliellu ja mida oleme teinud selleks, et kool oleks turvaline koht ja õppimine pakuks rõõmu.

Meil on uus ja kaasaegne, avar ja väga ilus koolihoone (valmis 2006. aastal). Koolimaja arhitektuur toetab hubase ja turvalise keskkonna loomist. Planeerimisel arvestasime koolipere erinevate vajadustega, turvalisusega ja heaoluga. Kooli sisustus ja õppevahendid toetavad igati kaasaegsete õppemeetodite kasutamist. Meie koolipere on sobiva suurusega, et ühekoos tegutseda ja tunda rõõmu koos õppimisest.

Meie toetav jõud

Meie koolil on aktiivne, kooli tegevusi toetav ja koolielu küsimustes nõuandev hoolekogu, kes käib regulaarselt koos ja teeb ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks. Lastevanemate hoolekogu aitab organiseerida üritusi ning tervitab ja peab kooliperet meeles tähtpäevadel. Ühiselt tegutseme laste ja ka täiskasvanute turvalisuse ning liiklusohutuse teemadega.

Meie koolipere

Meie kooli üritusi aitavad korraldada ja nendel osalevad alati lapsevanemad. Kord aastas toimub „Avatud tunni nädal“, kus ka lapsevanemad annavad koolis õpilastele tunde. Sageli on lapsevanemad koos õpetajaga laste saatjateks õppekäikudel ja koolivälistel üritustel. Väga aktiivsed on lapsevanemad traditsioonilistel ühisüritustel. Perepäev on ka üks suurepärane näide koostööst. Üritus saab teoks õpilaste, õpetajate, vilistlaste, lapsevanemate, kohalike ettevõtete ja sponsorite koostöös. Kooli kohvikutenädalal on lapsevanemad lastele abiks ja toeks. Mitmed lapsevanemad on õues õppe eestvedajateks.

Meie õpilased räägivad koolielule kaasa

Kooli 5. -9. klassi õpilaste seas viiakse läbi rahuloluküsitlus. Koolis töötab õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilased 5.- 9. klassist. Koolielu puudutavad olulised küsimused arutatakse õpilasesindusega läbi. Õpilasesinduses saavad õpilased tõstatada koolielus lahendamist vajavaid küsimusi ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Õpilasesindus on eestvedajaks ja aitab korraldada kooli üritusi. Pärast iga toimunud üritust annab tagasisidet ja teeb ettepanekuid nende paremaks korraldamiseks.

Allikas: http://huvitavkool.blogspot.com.ee/

Nukuteater “Jõululugu”

Jõuluootuse algusesse sobib kenasti üks tore etendus. Nukuteater Talleke rõõmustas teisipäeval algklassi õpilasi ja Riisipere Lasteaia mudilasi etendusega „Jõululugu“.

m_20161129_085813 m_20161129_091317

Algas advendiaeg

christmas-1841631_640

Pühapäeval algas advendiaeg. Nissi kool tähistab adventi igal esmaspäeval hommikuste kogunemistega. Esimese kogunemise juhatas sisse kirikuõpetaja Lea Jants, kes rääkis adventi tähendusest ja pühade ootusest. Kogu koolipere laulis üheskoos kauni jõululaulu, klaveril saatis õpetaja Jaan. Koolipäeva alguse muutsid magusaks päkapikkude toodud maitsvad piparkoogid.

Ilusat pühadeootust!

Nissi koolis toimus meeleolukas Vene muusika teemaline Playbox

m_dsc_003118. novembril toimus Nissi koolis Playbox. Selleaastaseks teemaks valisid õpilased Vene muusika. Algklasside arvestuses sai parima esineja tiitli 1. klass, mille puhul on vaja tänada aktiivseid lapsevanemaid, kes olid vahva numbri ette valmistanud. 5.-9. klassi arvestuses sai parima esineja tiitli 8. klass. Publiku lemmikuks valiti aga 9. klass. Publiku lemmik sai lisaauhinna (üks kuu 2 korda nädalas tasuta treeninguid) tantsustuudiolt Free Flow. Publikut üllatas meesõpetajate bänd ja hoolekogu etteaste ning noored võistlustantsijad Emil Korotin ja Evelina Bondarenko, kelle treeneriks Euroopa meister Eduard Korotin. Oli meeleolukas õhtu nii esinejatele kui ka publikule.

Playboxi fotod ja videod leiab kodulehelt galerii alt.

Palju õnne, koolimaja!

Nissi Põhikool tähistab täna uue koolimaja 10. sünnipäeva. Hommikusel aktusel õnnistati pidulikult sisse Nissi Põhikooli uus lipp. Tänasest ehivad koolimaja seinu kooli uus logo ja moto ning meie põhiväärtused: tugev põhiharidus, kaasaegne õppekeskkond, hoolivus, turvalisus, traditsioonid ja avatus.