Autor: Kristi Pärnaku

Õpetajate hoiatusstreik

Reedel, 10. novembril toimub üleriigiline koolide ja lasteaedade õpetajate hoiatusstreik kl 9.00-10.00. Streigist võtavad osa enamik Nissi kooli õpetajatest, kes on otsustanud olla solidaarsed teiste koolide ja haridustöötajate suhtes. Nissi kooli õpetajad ei streigi oma koolipidaja (Saue Vallavalitsuse), õpilaste ega lapsevanemate vastu, vaid seisavad selle eest, et riiklik õpetajate töötasu alammäär tõuseks iga-aastaselt.   
Sellest tulenevalt algab reedel õppetöö kell 10.00. Palume lapsevanematel võimalusel tuua lapsed kooli kl 10ks. Koolibussiga varem saabuvad õpilased suunatakse koolitöötaja järelvalve alla.

Toitlustamine

Alates 6. novembrist on võimalik süüa koolimajas hommikuputru (hind 0 eurot). Hommikupuder tuleb eelneval päeval ette tellida hiljemalt kell 21.59 tellimiskeskusest https://www.toitkooli.ee/.
Putru saab süüa koolisööklas kell 8.45. 

Lisaks on laienenud koolilõuna menüü, mis on leitav kooli kodulehelt – https://nissikool.ee/dokumendid/tugiteenused/toitlustamine/