Avatud tundide nädal läks hooga käima

Algas avatud tundide nädal. 4. ja 9. klassil toimusid muusikateraapia tunnid, õpetajaks oli Margit Aava. 4. klassi inglise keelt andis tubli noormees Ander Aava. 3. klassi õpetajaks oli täna meie endine huvijuht Evelyn Tammaru ning 2. klassi tööõpetuse tunnis meisterdati Kristel ja Priit Orutalu juhendamisel linnusöögimajakesi. 1. klassi õpilased uurisid Eneken Maripuu juhendamisel Riisipere lasteaia õuesõppe klassis kodumaiseid linnuliike. Kairi Kuusemets ja Merje Juhken meisterdasid 4. klassi tööõpetuse tunnis helkurmärke. Suures vahetunnis käis külas Ott Jeeser Nissi Valla Kultuurikeskusest, kes tutvustas peatselt Riisipere kultuurimajja loodava noortetoa ideed ja sellel kolmapäeval toimuvat videomängude üritust Kultraman. Õhtuses tehnoloogiaringis oli tubliks abiliseks Priit Orutalu.

Koolipere rõõmustab, et lastevanemad on juba esimesel päeval aktiivselt kasutanud võimalust külastada koolitunde. Suur tänu külalisõpetajatele!