Alates 11. märtsist õpime täielikult distantsõppes

Kriitilise epidemioloogilise olukorra tõttu on valitsuse otsusel viidud õppeasutused kuni 11. aprillini 2021 täielikule distantsõppele. See tähendab seda, et õpilased 1.-9. klassini on distantsõppel, lubatud on erandjuhtudel vaid üksikud erisused, seejuures tuleb järgida kõiki nakkusohu ennetamise ja õpilaste hajutamise nõudeid.

Koondasime olulise info lehele 2020/2021. õppeaasta. Lapsevanemad saavad igal reedel eKooli vestlustesse infokirja kõige olulise kohta järgneval nädalal.

8. märtsil jätkub õppetöö osalises distantsõppes, kuid uue tunniplaani alusel

Algaval nädalal toimub õppetöö järgnevalt:

  • 1.-4. klass ja väikeklassid õpivad kontaktõppes ehk õppetöö toimub koolimajas.
  • 5.-9. klassi õpilastel toimub õppetöö e-õppe vormis ehk nn distantsõppes.

Täpsem info ootab nii õppjat kui lapsevanemat eKooli vestlustes.


Distantsõppe perioodiks uuenes ka tunniplaan, mis on nüüdsest leitav eraldi veebilehelt.

Vaata tunniplaani!

Algas vastuvõtt 1. klassi

Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO on võimalik esitada taotlusi esimesse klassi astumiseks. Taotluste esitamise põhjalikum info on leitav meie kodulehelt.

Taotlus tuleb esitada üldjuhul 10. juuniks (1. klassi astujad), kuid taotlusi võetakse vastu ka hiljem.


Kooli minevate laste vanematele on HARNO kokku pannud videoloengu “Videoloeng vanematele, kes tahavad teada, mida tähendab lapse koolivalmidus“.

Rajaleidja on aga koostanud valiku nõuandeid peredele, kus laps läheb kooli.

1. märtsil jätkub õppetöö osalises distantsõppes

Algaval nädalal toimub õppetöö järgnevalt:

  • 1.-4. klass ja väikeklassid õpivad kontaktõppes ehk õppetöö toimub koolimajas.
  • 5.-9. klassi õpilastel toimub õppetöö e-õppe vormis ehk nn distantsõppes.

Täpsem info ootab nii õppjat kui lapsevanemat eKooli vestlustes.

Tähistasime saabuvat Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva

EV103 tähistamine karges talvehommikus
Foto: Reelika Väli

Järgmisel kolmapäeval saab meie riik 103-aastaseks. Koolipere tähistas seda ühise lipuheiskamisega vaheajaeelse reede hommikul. Koolijuht Annely Ajaots keskendus oma kõnes igaühe valikute olulisusele keerukas olukorras. Nii keerukal ajal on väljakutse saada parimat haridust tingimustes, kus kord oleme koolis kontaktõppel ja järgmisel hetkel õpime kodudes distantsilt. Selle õnnestumine sõltub igaühest meist.

Riigilipu heiskasid Nissi kooli aasta õpetaja Ingrid Parksepp ja edukalt kooli esindanud ning Saue valla aasta tegija 2020 nominent kategoorias Tegus noor 2020 Kardo Kutti. Esmakordselt kerkis lipuvardasse Nissi kooli lipp, selle heiskasid sügisel 35. tööjuubelit tähistanud õpetajad Liivi Tammemäe ja Terje Rand.

Enne vaheajale minekut jõudsid algklassid maha pidada suusavõistluse.
Foto: Mariliis Siirmäe

Soovime kõigile kosutavat talvepuhkust ning head saabuvat Eesti Vabariigi aastapäeva!