Nissi koolis algas suvepuhkus

Õpilased on juba mõnda aega suvepuhkusel. Möödunud nädalal võtsid ka õpetajad võtsid kooliaasta kokku ning tegid plaane sügiseks. Nii nagu ilmselt kõikides teisteski koolides, lahati ka meie vestlusringides üksikasjalikult seda, milliseid väärtuslikke õppetunde ja järeldusi saame edaspidiseks kaasa võtta. Juuni alguses said tagasisideküsitluses oma sõna sekka öelda ka lapsevanemad ja õpilased. Eriti tundsime rõõmu selle üle, et tagasisidele vastasid väga aktiivselt õpilased – vastuseid kogunes suisa 51 koolijütsi. Lapsevanemaid vastas 20.

Hinnang koolile distantsõppeperioodil oli vägagi tunnustav ja positiivne, kuid leidus ka neidki, kes leidsid kitsaskohti. Eks ole ka tõsi, eriolukord tabas meid kõiki ootamatult ja selle kestvus oli päris pikk ning kurnav. Seetõttu tõid vanemad välja, et perioodi lõpu osas langes lastel nii motivatsioon kui kohusetunne. Mitmed oleks soovinud õpetajatelt rohkem veebitunde, teised ütlesid, et õpiülesanded oleks võinud olla pikemalt ette teada, et oleks olnud võimalik paremini koormust planeerida. Ka erinevused õpiülesannete saatmisviisides ning keskkondades tekitasid pisut segadust.

Kool käitus antud olukorras hästi ja midagi teisiti tegemiseks mul ettepanekud puuduvad. Halvast olukorrast võeti max.

Lapsevanem

Õpilaste tagasisides toodi välja erinevaid õpeaineid, mida oli keerukas iseseisvalt omandada. Ajakavast kinnipidamine ja õpetajatega suhtlemine olid paljudele päris raskeks väljakutseks. Ka õpimotivatsiooni leidmine koduses keskkonnas ei läinud alati ladusalt ning lisaks polnud iga kord piisavalt digipädevusi ülesannetega hakkama saamiseks.

Rõõmu tegi see, et paljud vanemad ja õpilased kirjutasid, et suuri probleeme polnudki. Vanemad tundsid head meelt selle üle, et õpilastes kasvasid kohuse- ja vastutustunne ning oskus planeerida aega ning hajutada õppekoormust. Kiitust pälvis selge infovahetus kooli ja kodude vahel ning kiideti toredaid ja huvitavaid e-õppekeskkondi. Nii mõnigi ema-isa hindas võimalust rohkem süüvida oma lapse õppetöösse ning kinnitasid, et abi vajades ei jäetud neid üksi.

Kogemus näitas, et lapsed ja õpetajad tulevad distantsõppega toime.

Lapsevanem

Õpilased loetlesid kordaminekutena ette vist pea kõik õppeained. Kindlasti on õpilase jaoks tiivustav tunne, et oled mõne raske õppeainega edukalt toime tulnud. Korduvalt planeeriti paremat ajaplaneerimise oskust ja seda, et nüüd osatakse ja julgetakse õpetajatega rohkem suhelda. Õppijate hinnangul oli kodus õppimise plussiks see, et said oma ülesannetesse süveneda täpselt nii kaua, kui seda vajasid, samuti oli tore see, et võis pisut hiljem ärgata. Eraldi toodi välja asjaolu, et e-keskkondades testide/kontrolltööde tegemine oli meeldiv.

Mulle meeldis väga avastada uusi õpimis programme näiteks kui distantsõpe algas avastasin ma esimest korda programmi nimega opiq algul kui ma seal ülesandeid tegema hakkasin ei osanud ma seda programmi ültse kasutada aga nüüd on juba paar kuud möödas ja ma oskan seda kasutada.

Õpilane

Lapsevanemate sooviks on, et omandatud oskused, nagu iseseisvus, kohusetunne, hakkama saamine, oma aja planeerimine, vastutus, kannatlikkus ja paindlikkus, saaks ka tulevikku kaasa võtta. Kindlasti võiks senisest rohkem kasutada õppetöös e-õpet ja erinevaid keskkondi ning ka distantsõppepäevi, et omandatud digipädevused kinnistuksid. Täpselt samad ootused on ka õpilastelt, kes tagasisidesse suisa selleks sobivaid nädalapäevi välja pakkusid. Lisaks võtaksid lapsed tulevikku kaasa parema arvutikasutamise oskuse, erinevad huvitavad e-õppekeskkonnad ja piiramatu mahuga interneti.

Tuleb harjuda asju tegema arvutis, mitte ainult paberi ja pliiatsiga.

Õpilane

Nissi Põhikooli lõpetas järjekordne lend

13. juunil lõpetas Nissi Põhikooli seitse noort. Klassijuhataja Reet Käärik iseloomustas neid kui väikest, aga tublit ja tegusat klassi, kelle kooliteel on olnud suuri väljakutseid, kuid kes paistnud silma ka kui tegusad ja ärksad koolielu organiseerijad. Kõikidel õpilastel on plaanis haridusteed jätkata kas gümnaasiumis või kutsekoolis.

Nissi Põhikooli 2020. aasta lend. Vaskault: Sander Kulma, Sten-Kenneth Paal, Cathrin Kaiser, Mari Maasikas (kiitusega), Siiri Kaljumäe (kiitusega), Jürgen Lehtme, Frank Aron Ragilo, klassijuhataja Reet Käärik. Foto: Joanna Joa.

Põhikooli lõputunnistus digitaalselt

Käesoleval õppeaastal saavad põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad lisaks traditsioonilisele pabertunnistusele ka lõputunnistuse digitaalse tõendi, mida saab vaadata ja alla laadida portaalis www.edu.ee. Tõendiga saab nii õpingute jätkamisel kui tööle siirdumisel tõendada põhi- ja keskhariduse omandamist.

Lõputunnistuse tõendi vaatamiseks ja allalaadimiseks tuleb:

 • logida portaali www.edu.ee sisse ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID, pangalingi, Euroopa Liidu liikmesriigi ID või harID autentimiskeskkonna kaudu.
 • valida avanenud töölaua vaates sakk “Tunnistused”.

Kasutajale kuvatakse talle välja antud lõputunnistuste nimekirja ning ta saab:

 • avada lõputunnistuse vaatamiseks;
 • laadida lõputunnistuse failina Haridus- ja Teadusministeeriumi digitempliga alla;
 • anda teistele kasutajatele (näiteks kool, tööandja) ligipääsu oma lõputunnistuse andmetele;
 • hallata teistele kasutajatele antud ligipääse.

Täpsema juhise digitunnistuste kasutamiseks leiab siit.

Lisaks käesoleva õppeaasta lõpetajatele saavad oma lõputunnistuse andmeid näha ja alla laadida ka kõik need, kes lõpetasid põhikooli või gümnaasiumi 2004. aastal või hiljem. Nende lõpudokumendid saavad portaalis www.edu.ee nähtavaks alates 1. juulist 2020.

Korduma kippuvad küsimused

 • Kas põhikooli lõpetajad, kes on alaealised, saavad samuti oma lõputunnistust digitaalsel kujul näha ja alla laadida?
  Jah, saavad. Selleks tuleb end portaali www.edu.ee sisse logida. Kuna alates 15. eluaastast on ID-kaardi omamine isikut tõendava dokumendina kohustuslik, saavad kõik lõpetajad oma andmeid näha. ID-kaardi PIN-koode saab vajadusel hõlpsasti uuendada Politsei- ja Piirivalveameti klienditeenindustes.
 • Kui lapsevanem portaali www.edu.ee sisse logib, kas ta näeb oma lapse lõputunnistust?
  Kõik lõputunnistused väljastatakse isikupõhiselt ja kuvatakse portaalis www.edu.ee välja vaid autenditud kasutajale tema töölaual. Seetõttu lapsevanem oma töölaual lapse lõputunnistust ei näe. Küll aga saab laps võimaldada lapsevanemale ligipääsu oma lõputunnistuse andmetele.

Põhikooli lõpuaktus

Nissi Põhikooli 9. klassi lõpuaktus toimub kooli ees 13. juunil algusega kell 13.13.

Isemoodi kooliaasta lõppes isemoodi aktustega

Tänased kooliaastat lõpetavad pidulikud aktused möödusid käepigistuste ja kallistusteta. Isemoodi oli juba seegi, et ühe traditsioonilise aktuse asemel tuli läbi viia kaks. Tunnistuste ja kiituskirjade üleandmise rõõm jäi seekord klassijuhatajate õlule. Tunnistusedki olid pisut isevärki, ilma hoolsuse ja käitumise hinnanguteta. 

Kuid koos tunnistustega sai igaüks kaasa midagi esmapilgul silmale märkamatut, kuid sellest hoolimata väga olulist. Oskuse teha iseseisvamalt tööd, leida õppimisel tuge ka siis, kui õpetajat pole käepärast, julguse vajadusel helistada või kirjutada klassikaaslasele ja õpetajale ning teadmised kuidas kasutada käepärast digitehnoloogiat meelelahutuse kõrval ka töövahendina. 

Armsad Nissi kooli õpilased, kosutavat suvepuhkust ja kohtumiseni septembris! 

Koolijuht Annely Ajaots pidas seekord kooliaasta lõpukõnet kaks korda.